Jesteś tutaj : strona główna >> Informacje

Informacje

Boże Narodzenie

Dziecię Jezus w rozmowie z Józefą Kościół Święty uprzystępnia nam w ciągu roku liturgicznego możliwości zagłębiania się w tajemnice z życia Jezusa. Jest to wielka łaska i zaproszenie do wewnętrznej odnowy. W dzień Bożego Narodzenia 1922r Jezus - Dziecię, obdarzył Józefę wzruszającymi spotkaniami...i szczególnymi prośbami ... Gdy się przybliżymy do żłóbka, może też otrzymamy Jego zaproszenie...? Jezus bardzo często chce nam coś powiedzieć, ale, niestety, nie jesteśmy na tyle wyciszeni wewnętrznie, by Jego cichy głos (...)


Więcej
 

Święto Serca Jezusowego

We wtorek - 10 sierpnia 1920 roku- wieczorem, przed adoracją, Józefa wstąpiła do kaplicy, gdzie ujrzała się nagle w obecności Pana Jezusa, który jej powiedział: "Patrz na moje Serce, Józefo. Ono jedynie może dać ci szczęście. Spoczywaj w Nim. (...) Odkryję ci bogactwa mego Serca." Całe przesłanie objawione Józefie jest wyrazem miłości Serca Jezusowego, nieskończonej miłości do wszystkich ludzi i dla każdego człowieka indywidualnie. Przypadające w ten piątek święto Najświętszego Serca Jezusowego, jest w pewnym (...)


Więcej
 

Święto Trójcy Przenajświętszej

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej objawiona Józefie


Więcej
 

Wielki Czwartek - dar Eucharystii

Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje
W Wielki Czwartek 1923 roku, Jezus otworzył swoje serce Józefie :
W godzinie ustanowienia Sakramentu Eucharystii widziałem wiele dusz wybranych posilających się moim Ciałem i Krwią. Jedne znajdowały w nich lekarstwo na swe słabości, inne ogień trawiący ich nędzę i rozpalający w nich miłość. Oto co widziałem w chwili ustanowienia Przenajświętszego Sakramentu. Miłość rozpala we mnie pragnienie, aby stać się pokarmem dla dusz, albowiem zostałem między ludźmi nie tylko po (...)


Więcej
 

Siedem słów Jezusa na krzyżu

Znamy słowa, które Jezus wypowiedział na krzyżu. Są one podsumowaniem całego Jego życia. I to On sam pomaga nam je lepiej zrozumieć ...


Więcej
 

Wielki Czwartek

Test dla mojego serca...? „Zamiary Jego Serca trwają poprzez pokolenia, by wyrwać ich dusze od śmierci i w czasie głodu ich żywić” Ps 33,11.19
Czy to nie miłosierdzie? Tak Bóg działał od chwili, gdy jego ukochane dzieci - Adam i Ewa zbłądzili, odwróciwszy się od Stwórcy. Miłość jego obmyślała sposoby, by człowiek stworzony na Jego podobieństwo, stworzony do szczęścia, tego szczęścia zapragnął i odpowiedział miłością na Miłość. Przez wieki wysyłał proroków, by zapowiadany Zbawiciel był wyczekiwany, upragniony... (...)


Więcej
 

Wielki Tydzien

Jezus umiera z miłości
Każdy dzień tego tygodnia jest "święty" ... Ukrzyżowany Jezus jest obecny w sposób szczególny w naszym sercu i myślach w tym jakże wyjątkowym tygodniu.
Ostatnie wydarzenia z życia Jezusa wstrząsneły nie tylko jego współczesnymi, ale na zawsze naznaczyły historię całej ludzkości.
Czy nasze pokolenie rozpozna jeszcze, na kolanach i w skrusze, Boga, który tak bardzo nas kocha?
W tym dniu, kiedy Jezus składa swoje życie za nas w ofierze, rozważajmy Jego słowa skierowane do s. Józefy (...)


Więcej
 

Wielki Piątek

Jezus umiera z miłości
Tego dnia, gdy Chrystus ofiarował za nas swe życie, zatrzymajmy się na chwilę by rozważać te słowa ...
«In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum» — «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». To są słowa, to jest ostatni krzyk Chrystusa na krzyżu. To słowo zamyka misterium męki i otwiera misterium wyzwolenia przez śmierć, które dokona się w zmartwychwstaniu..."
"Na widnokręgu tego krajobrazu cierpienia i śmierci jaśnieje jednak nadzieja dla ludzkości: «Po udrękach swej duszy ujrzy (...)


Więcej
 

Świętej Bożej Rodzicielki

Kościół w swej mądrości pozwala nam rozpocząć nowy rok kalędarzowy tym jakże pięknym świętem Świętej Bożej Rodzicielki! Maryja, Matka Boga i jednoczesnie nasza Matka, daje nam swego Syna! Dzięki niej możemy kroczyć z ufnością każdego dnia .... Ona wyprasza nam wiele łask u miłosiernego Serca Jezusa ...
Przeczytajmy jeszcze raz, co Maryja powiedziała do siostry Józefy w święto Niepokalanego Poczęcia 1923 roku.
„Córko, Kościół wychwala Mnie i czci, rozpamiętując moje Niepokalane Poczęcie. Ludzie podziwiają (...)


Więcej
 

Niepokalane Poczęcie

Warto dziś pomysleć o owym dniu 1858 roku, w którym Maryja objawiła swoje imie Bernadecie "Ja jestem Niepokalane poczęcie"
W tym Imieniu, jest zawarte, jak w zarodku, zbawienie całej ludzkości, w tej ogromnej łasce miłości Ojca do nas wszystkich. Jakże możemy dziś nie podziękować uwielbieniem Bogu Ojcu, za dar tak wielkiego miłosierdzia, takiej łaskawości dla nas wszystkich wierzących i dla całej ludzkości?
Przypomnijmy sobie ostatnie słowa Maryi skierowane do Józefy 8 grudnia 1923 r.
„Dziś wieczorem, (...)


Więcej
 

Święto Miłosierdzia

Jezus zapragnął wylać zdroje Swego miłosierdzia na cały świat , takie to pragnienie przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej, która to stała się apostołem Bożego Miłosierdzia :
"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia (...)


Więcej
 

Wielki Post

Józefo, oblubienico i żertwo mego Serca, mówić będziemy o mojej męce. Niechże ona stanie się stałym pokarmem dla twej duszy, a moje dusze niech w niej nasycą swój głód i zaspokoją pragnienie.
(Pan Jezus do Józefy – 22 lutego 1923)
Czas Wielkiego Postu jest czasem nawrócenia, ale równoczesnie czasem prób i walk duchowych. To czas oczyszczenia wnętrznego, by z sercem wolnym i czystym móc pełniej uczestniczyć w obchodach Wielkiego Tygodnia i w tej wielkiej radości Zmartwychwstania Pańskiego, która jest sercem (...)


Więcej
 

Niepokalana

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
W Zgromadeniu Najświętszego Serca Jezusa to wielki dzień. Żarliwe nabożeństwo do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia zostało przekazane Zgromadzeniu przez św. Magdalenę Zofię jako nabożeństwo charakterystyczne, nierozłączne od jego poświęcenia Sercu Jezusa.
"Jeśli nie nazywa się nas zakonnicami Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, mówiła w jednej z konferencji, to dla skrótu, a byłaby to rzeczywiście nasza prawdziwa nazwa, ponieważ Zgromadzenie jest (...)


Więcej
 

Niepokalane Poczęcie

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Boże Narodzenie w przeżyciu S. Józefy Menendez
„Dziś wieczorem, kiedy byłam w kaplicy, zjawiła się nagle Matka Najświętsza. Ubrana była jak zwykle, ale otoczona przedziwną jasnością. Stała na półksiężycu utworzonym z lekkich, błękitnych chmurek. Na głowie miała długi bladoniebieski welon, który gubił się w chmurach, na których spoczywały jej stopy. Była tak piękna, że nie śmiałam do Niej mówić. Dusza moja była zatopiona w oglądaniu Jej piękności! W (...)


Więcej
 

Niepokalane Poczęcie Maryji

Warto dziś pomysleć o owym dniu 1858 roku, w którym Maryja objawiła swoje imie Bernadecie "Ja jestem Niepokalane poczęcie" W tym Imieniu, jest zawarte, jak w zarodku, zbawienie całej ludzkości, w tej ogromnej łasce miłości Ojca do nas wszystkich. Jakże możemy dziś nie podziękować uwielbieniem, śpiewem Bogu Ojcu, za dar tak wielkiego miłosierdzia, takiej łaskawości dla nas wszystkich wierzących i dla całej ludzkości?
Możemy również pomodlić się tą modlitwą ku czci Maryji, której, Jezus nauczył Siostrę (...)


Więcej
 

Świadectwa

"Żadne z moich Słów nie zginie. Nic z tego, co powiedziałem, się nie zatrze. Dam im szczególną łaskę, by oświecały i przemieniały dusze...." "Wezwanie do Miłości"
Poniżej kilka świadectw na potwierdzenie Słów Pana Jezusa
przekazuje s. Zofia rscj Zachęcając do pisana świadectwa o otrzymanych łaskach
na e-mail: jozefamenendez10@yahoo.pl


Więcej
 

Święto Matki Bożej Bolesnej

Codzienne życie Siostry Józefy, podobnie jak i każdego chrześcijanina, nabiera szczególnego znaczenia w dni obchodów świąt liturgicznych. W to święto Matki Bożej Bolesnej, co możemy przeczytać w "Wezwaniu do miłości"?


Więcej
 

Wniebowstąpienie

W czwartek, 10 maja 1923 roku, w dzień Wniebowstąpienia, zjawia się w czasie dziękczynienia, promieniujący, a rany Jego jaśnieją prześlicznym i niezmiernie jasnym blaskiem.
I tak zaczyna się rozmowa Józefy z Jezusem:
"Jakże jesteś piękny, o Panie!"
"Oto dzień, w którym moje święte Człowieczeństwo weszło do nieba – odpowiada jej z uniesieniem. – Czy chcesz, żebym w twej duszy uczynił drugie niebo, w którym będę miał pełne upodobanie?”
Odpowiedziałam Mu: "Myślę, że tego pragnę ! Ale czy to możliwe, aby moja (...)


Więcej
 

Czterdziestogodzinne nabożeństwo

„Zbliżał się karnawał. Dni te, w których roi się na świecie od grzesznych przyjemności i obrazy Bożej, nie mogły minąć bez tego, by dusze nie wysunęły się na pierwszy plan w codziennych wezwaniach Zbawiciela.“
A my, jakie będziemy mieć spojrzenie w tym roku na te dni świąteczne, kiedy miłosierdzie ofiaruje się obficiej całej ludzkości? Postawmy sobie prawdziwe pytanie, oświecone przez wiarę: "Jak Jezus patrzy na dusze podczas tych dni uciechy" ???
Czytając fragmenty z lat 1921-22 i 23, gdzie Jezus objawia się (...)


Więcej
 

Święty Jan i siostra Józefa

W tym roku, wyjątkowo, świeto świętego Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Jezusa, przypada 29 grudnia. Świety Jan Ewangelista ukazał się kilkakrotnie siostrze Józefie.
Jest to również kolejna rocznica śmierci siostry Józefy. Niech to bedzie dla nas okazja powrotu do opisu ostatnich dni jej życia. Módlmy się do niej, byśmy potrafili tak jak ona, przez codzienne "tak" dla woli bożej, kochać i przybliżać się do Serca Jezusa, które tak bardzo nas umiłowalo, i które wciąż tak mało jest kochane.
Kilka (...)


Więcej
 

Niepokalane Poczęcie i Rok Miłosierdzia

8 grudnia br w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca świętego Franciszka. W Bulli Misericordiae Vultus papież mówi: "Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, (...)


Więcej
 
 
Plan strony   na góre strony