Jesteś tutaj : strona główna >> Duchowość Serca Jezusowego

Duchowość Serca Jezusowego

"Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej:
"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami". Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: "Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy mojego Serca".

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa

Dwanaście obietnic Boskiego Serca Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski Zbawiciel przyrzekł, co następuje:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się (...)


Więcej
 

Święci o Sercu Jezusa

JEZUS powiedział do Józefy
"Jednego tylko pragnę – być kochanym. Patrz na moje Serce, Józefo. Ono jedynie może dać ci szczęście. Spoczywaj w Nim" "Chcę, abyś w moim Sercu spoczywała bez obawy. Patrz na Nie, a stwierdzisz do jakiego stopnia płomień ten jest zdolny strawić wszelkie twoje niedoskonałości" "Pójdź, wejdź do mego Serca i odpocznij w Nim, potem zaś Ja odpocznę w twoim" "Serce moje jest nie tylko przepaścią miłości, Ono jest także przepaścią miłosierdzia! "
S. Maria od Najświętszego Serca "Żarliwość, (...)


Więcej
 

konferencja z Poitiers

Teologia Serca Jezusa a Orędzie Jezusa do S. Józefy.
(O. Philippe Jobert z opactwa w Solesmes,
konferencja wygłoszona w Poitiers, 15/18 lipca 2009 roku)
I WPROWADZENIE
To co wiemy o Najświętszym Sercu Jezusa i to co tworzy kult, który Mu oddajemy pochodzi z prywatnych objawień Pana Jezusa kilku duszom uprzywilejowanym. Między nimi znajduje się siostra Józefa Menendez. Centrum tych objawień stanowi tajemnica Miłości Chrystusa do ludzi. Można zauważyć, że jego treść jest bardziej (...)


Więcej
 
 
Plan strony   na góre strony