Jesteś tutaj : strona główna >> Duchowość Serca Jezusowego

Święci o Sercu Jezusa


JEZUS powiedział do Józefy

"Jednego tylko pragnę – być kochanym. Patrz na moje Serce, Józefo. Ono jedynie może dać ci szczęście. Spoczywaj w Nim"
"Chcę, abyś w moim Sercu spoczywała bez obawy. Patrz na Nie, a stwierdzisz do jakiego stopnia płomień ten jest zdolny strawić wszelkie twoje niedoskonałości"
"Pójdź, wejdź do mego Serca i odpocznij w Nim, potem zaś Ja odpocznę w twoim"
"Serce moje jest nie tylko przepaścią miłości, Ono jest także przepaścią miłosierdzia! "

S. Maria od Najświętszego Serca

"Żarliwość, która trawi Serce Jezusa, powinna się udzielać sercom Jego przyjaciół"

Św. Małgorzata Maria Alacoque

"Jak słodko jest umierać, gdy się miało wytrwałe nabożeństwo do Najświętszego Serca kogoś, kto nas będzie sądził".

Św. Teresa Wielka

"Wszystko polega na tym, byśmy oddali się Sercu Jezusa bez podziału i nieodwołalnie na własność i niczym nie krępowali Jego działania w nas"

Św. s. Faustyna

"Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie. O dusze wątpiące, uchylę wam zasłony nieba, aby was przekonać o dobroci Boga, abyście już więcej nie raniły niedowierzaniem Najsłodszego Serca Jezusa. Bóg jest miłością i Miłosierdziem".

Elżbieta od Trójcy św.

"Nigdy Serce Mistrza nie było tak przepełnione miłością jak w ostatniej godzinie, gdy miał odejść..."

Św. Br. Albert

"Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości. Ofiarujemy się na znoje i trudy, i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż dla uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego."

Św. Józef Sebastian Pelczar

"Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem pełnym łask, z którego wszyscy mogą czerpać - dla wszystkich stoi ono otworem"

Kard. Stefan Wyszyński

"Pan stał się Pokarmem i przeniknął do serca ludzkiego. A teraz spokojnie czeka, aż człowiek - wspierany łaską - zdoła przeniknąć do Serca Boga"

Leon XIII

"Jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu. Poświęcenie zaś takie nie jest niczym innym jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa".

Jan XXIII

"To nabożeństwo pozostanie na zawsze najskuteczniejszym czynnikiem mego postępu duchowego... Muszę żyć jedynie dla Najświętszego Serca Jezusa... Jestem kapłanem Serca Jezusa".

Paweł VI

"Dziś trzeba mieć serce wielkie, serce otwarte, serce, które bierze swoją miarę z Serca Chrystusa".

Jan Paweł II

"Teologia Serca Bożego jest równocześnie pewnym programem życia. To jest program stary jak chrześcijaństwo. Teologia Boskiego Serca jest pewnym programem życia wiarą"

"To Serce tętni całą niewyczerpaną miłością, która odwiecznie jest w Bogu, tą miłością jest ku nam wciąż otwarte, jak zostało otwarte włócznią setnika na krzyżu"

 
Plan strony   na góre strony