Je bent hier : Home >> Een aansporing tot Liefde

Een aansporing tot Liefde

De Rozenkrans van de Liefde

« Deze rozenkrans is een samenvatting van het evangelie, het is een authentieke inleiding over de diepzinnigheid van het Hart van Jezus, vervuld van vreugde en licht, van smart en glorie. » Johannes-Paulus II
De kracht van deze « OPROEP TOT LIEFDE » komt ten goede aan hen die het Evangelie onder zijn nieuwe vorm uitstralen.
Het was de uitdrukkelijke wens van Paus Pius XII deze Rozenkrans aan te bevelen in de hele wereld, samen met de apostolische waardigheid van deze boodschap.
Jezus heeft (...)


Lire la suite
 

Liefde en Barmhartigheid

Aanwezigheid van Jezus in de kern van ons leven.
“Niets is klein van wat met liefde wordt verricht”. Jezus manifesteert zich in haar leven van alledag. Hij openbaart haar de oneindige waarde van de gewone dingen, beleefd met hem, en zijn aanwezigheid.
Zó wordt voor haar, zoals voor ons, het gewone dagelijkse met zijn kleinigheden, de plaats van vereniging met God.
Uitnodiging voor het offer, voor de overgave, voor de bereidheid.
"De liefde is wederkerigheid !"
Hij die alles geeft (...)


Verder lezen
 

Inleiding tot de nieuwe uitgave

Dany (Daniel) DIDEBERG. Geboren te Xhoffrais (België) in 1935, treedt hij in 1953 binnen in de Orde van de Jezuïeten. Licentiaat in de klassieke filologie en in de filosofie, behaalt hij tevens een doctoraat in de theologie (Institut catholique, Paris). In 1967 wordt hij priester gewijd. Professor aan het I.E.T. (Brussel), waarvan hij ook President is geweest. Directeur van de Nouvelle Revue Théologique (1983-1993). Provinciaal van de Zuid-Belgische Provincie (1993-1999). Hij is thans (...)


Verder lezen
 

De kern van de boodschap

Boodschap van Jezus aan Josefa in juni 1923
Ik ben de Liefde. Mijn hart kan de vlam die het voortdurend verteert niet binnenhouden; ik houd zoveel van de zielen dat ik mijn leven heb gegeven voor hen. Uit liefde voor hen ben ik gevangen willen blijven in het tabernakel en gedurende al 20 eeuwen blijf ik dag en nacht verborgen onder de gedaante van brood, verborgen in de kleine hostie. De liefde doet mij de vergetelheid, de eenzaamheid, de minachting, de godslastering, de beledigingen, de (...)


Verder lezen
 

De ware geluk

Hoe Jezus ons het geluk voorstelt:
1. Als Woord in het Oude Testament
«Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten, door de Heer uw God te beminnen, naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven; want dààr is het leven…» (Deut.30,19-20)
«Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij zijn Zoon in de wereld heeft gezonden. Al wie in hem gelooft heeft het eeuwige leven…» (Joh.4)
2. De verrezen Christus aan (...)


Verder lezen
 

De Heilige Kruisweg

Op 25 maart 1923, de woensdag van de Goede Week, deed Jezus de Kruisweg met Zuster Josefa.
Dat deze meditatie, begeleid door Jezus zelf, ons Zijn oneindige Liefde voor de mensen moge openbaren…
EERSTE STATIE
Jezus wordt ter dood veroordeeld:
“Leert van mij; ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt 11,29)
"Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid...." (Jes. 53,7)
“Luister hoe mijn doodvonnis (...)


Verder lezen
 

De Ketting van liefde

Aldus sprak Jezus tot zuster Josefa op 6 oktober 1923 :
"Als men water uit de put wil halen bedient men zich van een ketting of van een sterk touw om de emmer neer te laten en op te halen. Om mijn Liefde aan de zielen te doen kennen heeft men ook een ketting nodig, d.w.z. een groep zielen die, ontvlamd door diezelfde liefde,deze meedelen aan de hele wereld "
Jezus’ oproep tot liefde richt zich niet tot één persoon maar door haar richt de oproep zich tot iedereen.
De verrezen Christus zegt (...)


Verder lezen
 

Gebed aan Maria

Gebed dat Jezus onderwezen heeft aan Zuster Josefa om zijn Moeder en onze Moeder te vereren
"O zachtmoedige en liefhebbende Moeder, zeer bedachtzame Maagd die de Moeder zijt van mijn Verlosser, op deze dag kom ik U groeten met de meest kinderlijke liefde waarmee het hart van een kind u kan beminnen. Ja, ik ben uw kind en daar mijn onmacht zo groot is, zal ik de ijver van het hart van uw Goddelijke Zoon nemen, zal ik U begroeten, met Hem als de meest zuivere van alle schepselen want Gij (...)


Verder lezen
 
 
Plan du site   Haut de page