Je bent hier : Home >> Een aansporing tot Liefde

Liefde en Barmhartigheid

Aanwezigheid van Jezus in de kern van ons leven.


 • “Niets is klein van wat met liefde wordt verricht”.

  Jezus manifesteert zich in haar leven van alledag.
  Hij openbaart haar de oneindige waarde van de gewone dingen, beleefd met hem, en zijn aanwezigheid.

  Zó wordt voor haar, zoals voor ons, het gewone dagelijkse met zijn kleinigheden, de plaats van vereniging met God.

Uitnodiging voor het offer, voor de overgave, voor de bereidheid.


 • "De liefde is wederkerigheid !"

  Hij die alles geeft vraagt als antwoord, dat ook Josefa hem alles geeft.
  Zonder daarom haar dagelijkse bezig-heden op te geven, stelt Jezus haar voortdurend voor nog verder te gaan in het offer van zichzelf, in de gave van haar vreugde, van haar lijden, van haar kracht en van haar zwakheden.

Universele liefde voor barmhartigheid.


 • «Vrees niet!... Kom tot mij... Als ge maar wist hoezeer ik u bemin!»

  Indien Jezus’ liefde zich zou beperken tot de “rechtvaardigen” zou zij niet verschillen van de onze.

  Maar Jezus vraagt aan Josefa hem te volgen in zijn zoektocht naar de zondaars, zijn “heilsmissie” te delen en met hem de strijd aan te binden om de liefde te brengen daar waar haat, verdeeldheid en duisternis zijn.

BEWERKING NAAR DE OORSPRONKELIJKE FRANSE UITGAVE "UN APPEL A L’AMOUR" INLEIDING EN NABESCHOUWING VAN Dr B. NAAIJKENS M.S.C.

LIEFDE EN BARMHARTIGHEID

INHOUD

INLEIDING: 6

I. Wie was Zuster Jozefa ? : 10

II. De uitverkiezing: 16

III. In de Goddelijke leerschool: 31

IV. De beproeving: 79

VI. De Heraute: 91

VII. De laatste maanden: 137

VIII. Het einde: 156

Nabeschouwing: Betekenis van de zending: 173

 
Plan du site   Haut de page