Je bent hier : Home >> Een aansporing tot Liefde

Gebed aan Maria

Gebed dat Jezus onderwezen heeft aan Zuster Josefa om zijn Moeder en onze Moeder te vereren"O zachtmoedige en liefhebbende Moeder,
zeer bedachtzame Maagd die de Moeder zijt van mijn Verlosser,
op deze dag kom ik U groeten met de meest kinderlijke liefde
waarmee het hart van een kind u kan beminnen.
Ja, ik ben uw kind en daar mijn onmacht zo groot is,
zal ik de ijver van het hart van uw Goddelijke Zoon nemen,
zal ik U begroeten, met Hem als de meest zuivere van alle schepselen
want Gij zijt gevormd volgens de wensen en
de verlangens van de driemaal Heilige God!
Geboren zonder erfzonde, vrij van elke smet, zijt Gij trouw gebleven
aan de voortdurende aansporingen van de genade
en uw ziel verwierf zoveel verdiensten
dat ze zich verheven heeft boven alle andere wezens.
Uitverkozen om de Moeder van Jezus Christus te zijn,
hebt Gij uw ziel bewaard als een zeer zuiver heiligdom
en Degene die kwam om het leven te geven aan de zielen,
is zelf levend geworden in U en Hij is door U gevoed.
O onvergelijkelijke Maagd! Onbevlekte Maagd!
Vreugde van de gelukzalige Drieëenheid!
Door engelen en heiligen bewonderd, zijt Gij de vreugde van de hemel!
Morgenster, bloeiende lenteroos, blanke lelie,
slanke en bevallige lis, welriekend viooltje, tuin bebouwd
en voorbehouden voor de heerlijkheden van de Koning van de hemel!
O onvergelijkekijke Maagd!
Zegen mij omdat ik uw kind ben.
Zegen alle mensen! Bescherm hen!
Bid voor hen bij Hem die Almachtig isen die U niets kan weigeren.
Vaarwel zachtmoedige en geliefde Moeder!
Ik groet U dag en nacht en in de tijd en in de eeuwigheid!


Poitiers 26.08.23
Uittreksel uit:

« EEN OPROEP AAN DE LIEFDE »

 
Plan du site   Haut de page