Je bent hier : Home >> Een aansporing tot Liefde

De Ketting van liefde

Aldus sprak Jezus tot zuster Josefa op 6 oktober 1923 :

"Als men water uit de put wil halen bedient men zich van een ketting of van een sterk touw om de emmer neer te laten en op te halen.
Om mijn Liefde aan de zielen te doen kennen heeft men ook een ketting nodig, d.w.z. een groep zielen die, ontvlamd door diezelfde liefde,deze meedelen aan de hele wereld "

Jezus’ oproep tot liefde richt zich niet tot één persoon maar door haar richt de oproep zich tot iedereen.

De verrezen Christus zegt aan Maria-Magdalena :

" Raak mij niet aan maar ga…en zeg aan mijn broeders… "

Het beroep op Josefa zal verduidelijkt worden aan het einde van het jaar 1923 :

  • de intimiteit met het Hart van Christus verdiepen,
  • zijn barmhartige liefde voor de zondaars delen,
  • zich aanbieden aan de Vader in vereniging met het offer van de Zoon.

style='float:left;'>

Met de goedkeuring van kardinaal Pacelli, de toekomstige Pius XII, is de Boodschap verschenen in « De Aansporing tot Liefde » in 1938.

Het is in 1950 dat deze ondubbelzinnige oproep van de Heer om « EEN KETTING VAN LIEFDE TE VORMEN » door de Zusters van de Congregatie zal worden gekend.
In 1956 zal de oproep aan de hele wereld verkondigd worden.

Evenals de meditatie over het Rijk, in de Geestelijke Oefeningen van de Heilige Ignatius van Loyola, het offer oproept : " Neem Heer, en ontvang mijn vrijheid… "

Evenals de beschouwing van het verborgen leven van Jezus en van zijn Eucharistisch Mysterie Charles de Foucauld tot overgave beweegt :
Vader, ik geef mij over aan Jou, doe met mij wat je goedvindt ….. "
Zo ook vindt de oproep om de ervaring van de barmhartige Liefde te verspreiden, zijn antwoord in.

EEN OFFERGEBAAR

"Jesus, jij die dorst naar ons voor de glorie van de Vader, je hebt voor ons je bloed vergoten, je opent je Hart voor ons, en je roept ons op ons erin te storten met een totaal vertrouwen, welke ook onze zwakheden of onze zonden zijn.

Jij die brandt van verlangen om over de wereld de stortvloed van jouw barmhartigheid en het vuur van jouw onmetelijke goedheid te verspreiden, je bent op zoek naar hen die zich zullen inzetten voor dit werk van liefde.

Via het onbevlekte Hart van de Maagd Maria, jouw Moeder, geef ik mij aan Jou, straatarm maar bekleed met jouw genade.

Neem en beschik over alles, Heer, en dat mijn leven geen ander doel meer zou hebben dan jouw rijk van liefde en barmhartigheid !

Jesus, moge de hele wereld ontbranden van de liefde van jouw Hart ! "

Dit engagement schept geen andere verplichting dan

de barmhartige Liefde van de Heer te doen kennen en ze te beleven in het dagelijkse leven.

Het is een persoonlijk antwoord op de aansporing tot een diep inwendig leven, voorwaarde van elk apostolisch leven.

Zij die het besluit hebben genomen deze stap te zetten, worden verzocht in contact te treden met het centrum te Poitiers of te Brussel.

Wij zullen blij zijn met u kennis te kunnen maken en zullen u de trimestriële correspondentie toesturen.

Equipe van de Boodschap

Om contact te nemen met "Het Werk van Jezus

 
Plan du site   Haut de page