Jesteś tutaj : strona główna >> Wezwanie do Miłósci

Wstęp do I wydania z roku 2004

Nowe wydanie Wezwanie do miłości "zostało opublikowane 8 września 2004.

Wprowadzenie napisał Ojciec Dany Dideberg SJ. Dany (Daniel) DIDEBERG. Urodzony w 1935 roku w Xhoffrais (Belgia), wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1953 roku. Jest on absolwentem filologii klasycznej i filozofii, uzyskał doktorat z teologii (Instytut Katolicki, Paryż). Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku. Bedac profesorem w Instytucie Studiów Teologicznych (IET, Bruksela), byłrowniez jej prezesem. Dyrektor Nowego Przeglądu Teologicznego (1983/93). Prowincjał Prowincji Belgijskiej Południowej (1993-1999). Obecnie jest profesorem na I.E.T. i współpracownikem Editions Lessius (Bruksela)

WPROWADZENIE

Na progu trzeciego tysiąclecia, zamykając Rok Święty, papież Jan Paweł II powiedział, że Serce Jezusa pozostaje zawsze otwarte . Otwarte na krzyżu, podczas Męki, Serce to odsłania tajemniczą więź łączącą Boga z ludźmi. Kiedy mowa o sercu otwartym, myślimy o gościnności i o wrażliwości na odmowę i odrzucenie. Rzeczywistą zasadą serca jest wzajemność, to, co Ojcowie Kościoła określali jednym słowem: redamare - "oddać miłość za miłość".

To ze spojrzenia na otwarty na krzyżu Bok Chrystusa (J 19, 34) rodzi się i odnawia, niezależnie od różnych kontrowersji czy nawet odchyleń, duchowość Serca Jezusa. Jest ona czymś więcej niż tradycyjnie pojmowane "nabożeństwo do Serca Pana Jezusa", ponieważ nie ogranicza się do praktyk i kultu, lecz poprzez wieki zgłębia i odkrywa różne aspekty Odkupienia. Chrystus śmiercią i zmartwychwstaniem odkupił całą ludzkość - na tym polega istota chrześcijańskiego Okupienia.

Jak przypomniał Sobór Watykański II , Objawienie Boże zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, a jego zawartość znajduje się w Piśmie Świętym. Podlega jednak stałemu wyjaśnianiu przez żywą Tradycję Kościoła. Jeśli chodzi o Serce Jezusa, niektóre doświadczenia mistyczne, zwłaszcza kobiet, i ich objawienia miały wpływ na liturgię i teologię. Lecz nawet te uznane przez Kościół objawienia prywatne nie dodają niczego istotnego do Objawienia Bożego, które dał Chrystus w Duchu Świętym, nie zmieniają one ani w niczym nie wzbogacają wiary Kościoła .

Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, jedynym warunkiem wymaganym przez Miłość jest pokora. Słowo to nasi współcześni akceptują z trudem, tymczasem przynosi ono z sobą wyzwolenie: pokora pozwala rozpoznać bezinteresowność każdego spotkania z Miłością !

Stałe choć delikatne oddziaływanie Orędzia pokazuje, że świat współczesny potrzebuje słów prostych i serdecznych. Liczni są ci, którzy mówią, iż Orędzie stało się dla nich czymś w rodzaju wyłomu, wydostania się poza zamknięty krąg naszej współczesnej kultury. Zapraszając do Miłości i do spotkania z Bogiem w codzienności, słowa Orędzia otwierają nowe perspektywy, poszerzają je i nadają wymiar uniwersalny w samym łonie rzeczywistości, także banalnej:

"Nic nie jest małe, co pochodzi z miłości. Najmniejszy czyn podjęty z miłości zasługuje na tak wiele i przynosi mi tyle pociech... Czekam tylko na miłość i proszę jedynie o miłość..." .

Jezus nie przestaje Józefie przypominać, że zwykłe, codzienne ofiarowanie siebie ma wartość odkupicielską.
Również dzisiaj słowa takie nadają sens życiu wielu osób, niezależnie od tego, czy jest ono szczęśliwe i łatwe, czy - przeciwnie, naznaczone cierpieniem i chorobą. Życie złączone z życiem Jezusa ma wymiar Boży, bo dla Boga zostało stworzone.

Daniel Didenberg, SJ

S_OWO WST_PNE I WPROWADZENI-Introduction D.DIDEBERG
 
Plan strony   na góre strony