Jesteś tutaj : strona główna >> Wezwanie do Miłósci

Wezwanie do miłości

Zamiary Jego Serca trwają poprzez pokolenia, by wyrwać ich dusze od śmierci i w czasie głodu ich żywić” Ps 33,11.19

Boży Plan Zbawienia rozciągnięty jest przez wieki, by w każdym czasie człowiek – Jego dziecko- znalazł pokarm, pomoc, miłość.
Bóg posyła swoich Świętych i wybiera sobie nowych, by Mu w tym planie pomagali.
Tak jest i z Siostrą Józefą i dziełem, który Bóg przez nią zamierzył dokonać, a w którym my, czytający, mamy łaskę uczestniczyć. Czas przez Pana inaczej jest mierzony, niż nasze odliczanie...Zobaczmy, jak wieki musiały upłynąć, by pytanie Świętej Gertrudy zadane Świętemu Janowi Ewangeliście doczekało się odpowiedzi i wyjaśnienia w stosownej chwili. Są to nasze czasy, to my jesteśmy tymi wybranymi, by zgłębiać uczucia, usposobienia, przeżycia Bożego Serca. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo: " Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca". "Bóg chce mieć czcicieli w duchu i prawdzie"
Znajdziemy tu podpowiedź, w jakim kluczu mamy czytać Orędzie Pana Jezusa i postrzegać ofiarne życie Siostry Józefy.


Wywiad z siostrą Marią Stecką i kardynałem Stanisławem Nagy SCJ o nowym wydaniu "Wezwanie do miłości"

Maria Stecka MP3
Kardynał Stanisław Nagy SCJ MP3

Wznowione wydanie z 2004 roku, opierające się na tłumaczeniu z 1958 roku, czyli na notatkach Josefy w języku hiszpańskim,opatrzone jest nowym Wprowadzeniem ojca Dideberg w duchowości Watykanu II.

Można go znaleźć pod następującym adresem

Wstęp do I wydania z roku 2004

Poniżej publikujemy książkę w całości

SPIS TREŚCI

KSIEGA PIERWSZA

Rozdział pierwszy POSŁANKA SERCA JEZUSA
*PRZEBUDZENIE SIĘ DUSZY 1890 – 1907
*OCZEKIWANIE 1907 – 1920
Rozdział pierwszy
Rozdział drugi W CIENIU STAROŻYTNEGO KLASZTORU FEUILLANTS
*OTWARTE SERCE JEZUSA 4 lutego – 16 lipca 1920
*POWOŁANIE DO WYNAGRODZENIA 17 lipca – 25 sierpnia 1920
*PRÓBA NIEPEWNOŚCI 26 sierpnia – 8 października 1920
Rozdział II
Rozdział trzeci W SZKOLE SERCA JEZUSA
*PIERWSZE KROKI 9 – 28 października 1920
*POUCZENIA PANA JEZUSA I CODZIENNE DOŚWIADCZENIE PRZEBACZENIA 29 października – 18 grudnia 1920
*WEZWANIE DO UDZIAŁU W ZBAWIENIU DUSZ 19 grudnia 1920 – 26 stycznia 1921
*ŻYCIE OFIARNE I UKRYTE 27 stycznia – 21 lutego 1921
*ZAMIARY MIŁOŚCI 22 lutego – 26 marca 1921
*SPRZECIW SZATANA 27 marca – 31 maja 1921
Rozdział III
Rozdział czwarty ZAMIARY MIŁOŚCI
*TRZY DUSZE KAPŁAŃSKIE. . . JEDEN GRZESZNIK. . . DWIE DUSZE WYBRANE. . . 1 czerwca – 1 sierpnia 1921
*JEDNO ZE ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH Sierpień 1921
Rozdział IV
Rozdział piąty WIELKA PRÓBA
*PIERWSZE ATAKI 26 sierpnia – 25 października 1921
*JAWNE PRZEŚLADOWANIE Listopad 1921 – 14 lutego 1922
*TROCHĘ SŁOŃCA CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO 14 lutego – 3 marca 1922
*WEJŚCIE W CIEMNOŚCI ZAŚWIATÓW 4 marca – 15 kwietnia 1922
*PARĘ JAŚNIEJSZYCH CHWIL WŚRÓD BURZY 16 kwietnia – 8 lipca 1922
Rozdział V
Rozdział szósty ZWYCIĘSTWO MIŁOŚCI
*JUTRZENKA ŚLUBÓW 8 – 16 lipca 1922
*OFIAROWANIE 16 lipca – 7 sierpnia 1922</quote
Rozdział VI

KSIEGA DRUGA ORĘDZIE MIŁOŚCI- część pierwsza

WSTEP

*Rozdział siódmy PRZEDMOWA DO ORĘDZIA
*PIERWSZE PROŚBY 8 sierpnia – 30 września 1922
*WEZWANIE DO DUSZ WYBRANYCH 1 października – 21 listopada 1922
*ODKUPIEŃCZE ZNACZENIE CODZIENNEGO ŻYCIA 22 listopada – 12 grudnia 1922
*ŁASKI ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA 13 – 31 grudnia 1922
KSIĘGA DRUGA - wstep
Rozdział VII
Rozdział ósmy WIELKI POST w 1923 roku
*BOLESNA DROGA 1 stycznia – 17 lutego 1923
*TAJEMNICE MĘKI PAŃSKIEJ WIECZERNIK 18 – 28 lutego 1923
*EUCHARYSTIA 1 – 11 marca 1923
*GETSEMANI 12 – 15 marca 1923
*OPUSZCZONY PRZEZ SWOICH 16 marca 1923
*OD CIEMNICY DO BICZOWANIA 17 – 21 marca 1923
*OD CIERNIEM UKORONOWANIA DO ROZPACZY JUDASZA 22 – 25 marca 1923
*WIELKI TYDZIEŃ 25 marca – 1 kwietnia 1923
Rozdział VIII
Rozdział dziewiąty MARMOUTIER
*ŻYCIE Z WIARY 1 kwietnia – 2 maja 1923
*WĘDRÓWKA W SAMOTNOŚCI 8 – 20 maja 1923
*KRZYŻ I ŁASKI SZCZEGÓLNE 20 maja – 2 czerwca 1923
Rozdział IX

KSIEGA TRZECIA ORĘDZIE MIŁOŚCI-część druga

Rozdział dziesiąty APEL DO ŚWIATA
*POWRÓT DO POITIERS ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA 2 – 10 czerwca 1923
*CZY LUDZIE O TYM WIEDZĄ? 10 – 14 czerwca 1923
*ODPOWIEDZI LUDZI 15 – 19 czerwca 1923
Rozdział X
Rozdział jedenasty CIEŃ KRZYŻA
*ROCZNICA PIERWSZYCH ŚLUBÓW 20 czerwca – 16 lipca 1923
*DNI PRÓBY 16 lipca – 24 sierpnia 1923
*REKOLEKCJE POD BRZEMIENIEM KRZYŻA 25 sierpnia – 2 października 1923
Rozdział XI
Rozdział dwunasty RZYM
*DOM MACIERZYSTY POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI OBJAWIEŃ 2 – 26 października 1923
*OSTATNI POWRÓT DO FEUILLANTS OCZYSZCZENIE 26 października – 30 listopada 1923
Rozdział XII
Rozdział trzynasty DO KOŃCA UMIŁOWAŁ
*PIECZĘĆ BOŻA
*DOPEŁNIENIE ORĘDZIA 1-9 grudnia 1923
*ZJEDNOCZENIE NA KRZYŻU 9-16 grudnia 1923
*CONSUMMATUM EST! 16-23 grudnia 1923
Rozdział XIII
DODATEK
SPIS TRESCI
PRZYPISY
DODATEK
 
Plan strony   na góre strony