Je bent hier : Home >> “Het werk van het Heilig Hart”

Wat is “Het werk van het Heilig Hart” ?

style='float:left;'>

Deze benaming komt van Jezus zelf wanneer hij aan Zuster Josefa zijn bedoeling bekendmaakt zich van haar te bedienen om de mensen aan te spreken.

Verschillende keren spreekt hij over dat “Werk” dat het zijne is…

Dat heeft Josefa lange tijd geïntrigeerd. Op haar vraag:
“Maar Heer, welk is toch dit werk waarover gij mij altijd spreekt ?”
,
zal hij haar antwoorden:

« Het is een werk van liefde !
Ik heb dorst naar de zielen, help mij met dit werk van liefde… »


In juni 1923, geeft Jezus haar de volledige betekenis ervan met deze woorden:

“Om te heersen zal ik beginnen met Barmhartigheid te beoefenen, want mijn heerschappij is er een van Vrede en Liefde: dat is het doel dat ik wil bereiken, dat is mijn WERK van Liefde!»

In de parabel van het hoofdstuk :

« Weten de mensen het ? »

spreekt Jezus in volgende bewoordingen over zijn heilsplan voor de mensen:

“ Aldus zal hij zich overleveren voor het heil van de mensen. En op die manier volbracht hij het werk,waarvoor hij de Glorie van de Vader had verlaten: De mens was ziek en de Zoon van God daalde tot hem af. Hij schonk hem niet alleen het leven terug, maar door zijn verdienste gaf hij hem ook de nodige kracht en de nodige middelen om hier beneden de schat van de eeuwige gelukzaligheid te verwerven”

Dit “Werk van Liefde” van Jezus is derhalve alles wat Jezus gedurende zijn 33 jaar op aarde heeft gedaan, Werk van Liefde en van Heil dat wordt voortgezet, dat leeft en actueel gemaakt wordt voor de mensen van deze tijd.

Zo ook is iedere gedoopte,die naar de Heilige Geest luistert, wat hem betreft, een deel van het Werk van Jezus. Of juister gezegd : Christus zet iets van zijn leven, van zijn opdracht, ontvangen van de Vader, verder in elk van ons…

Het is ook zo dat de Vereniging, gesticht in het Heilig Hart te Poitiers, plaats waar de Boodschap van Jezus werd verspreid en waar Zuster Josefa de 4 jaren van haar religieuze leven heeft doorgebracht, de naam heeft:

« HET WERK VAN HET HEILIG HART »Contact Bruxelles

 
Plan du site   Haut de page