Jesteś tutaj : strona główna >> OTO MOJE DZIEŁO

Oto moje dzieło

Zanim Jezus przekazał ludziom swoje Orędzie – wielokrotnie oznajmiał Siostrze Józefie
o swoich zamiarach posłużenia się nią w dotarciu do ludzi.
Mówił jej o swoim „DZIELE”...

Intrygowało to długo Józefę. Na jej pytanie:

"Ale co to jest za DZIEŁO, o którym stale mówisz, Panie?"

Jezus odpowiada:

Ono jest miłością! Pragnę dusz, pomóż mi w tym DZIELE MIŁOŚCI...By królować, rozpocznę przez czynienie Miłosierdzia, gdyż moje Królestwo jest Pokojem i Miłością: oto cel, który chcę realizować, Oto Moje DZIEŁO MIŁOŚCI!"


Boży plan zbawienia człowieka wyjaśniony jest w przypowieści w rozdziale :
Czy ludzie o tym wiedzą?

A więc Syn oddał się za zbawienie człowieka. W ten sposób dopełni się DZIEŁO, dla którego opuścił Chwałę Ojca: Człowiek zachorował i Syn Boży zszedł ku niemu. Przywrócił mu nie tylko życie, lecz wysłużył mu siły i niezbędne środki, by mógł osiągnąć skarb wiecznego szczęścia".

Tak więc „Dzieło Miłości” Jezusa – to jest to wszystko, co uczynił Jezus w czasie swoich 33 lat życia na ziemi, Dzieło Miłości i Zbawienia, które jest kontynuowane, żyje, aktualizuje się teraz dla ludzkości.

Jezus krótkim słowem z Krzyża podsumował swoją misję:

„Wszystko się wypełniło!”

Prawdziwie, wypełnił On Dzieło powierzone Mu przez Ojca...

I tak, każdy ochrzczony, otwarty na Ducha Świętego jest kolejnym umiłowanym
Dziełem Jezusa. Mówiąc dokładniej – Chrystus w każdym z nas kontynuuje
niestrudzenie swoją Misję: prowadzi nas do Ojca...

Stowarzyszenie założone w Sacré-Cœur w Poitiers, centrum z którego rozchodzi się
Orędzie Pana Jezusa i gdzie S. Józefa przeżyła 4 lata swego życia zakonnego, przyjęło tę nazwę :

« L’OEUVRE DU SACRE-COEUR » " DZIEŁO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA"

Kontakt Bruxela i Poitiers

W Polsce: e-mail: jozefamenendez10@yahoo.pl