Jesteś tutaj : strona główna

Eucharystia wynalazkiem miłości

W "Wezwaniu do miłości" Jezus dzieli sie z Józefą uczuciami, jakich doznawał w chwili ustanowienia Eucharystii.

"Ach, jakże pragnąłem, aby wszystkie dusze poznały uczucia mojego Serca i przejęły się miłością, która Mnie paliła, kiedy ustanawiałem w Wieczerniku Przenajświętszy Sakrament! (...) Z miłości do dusz jestem więźniem w Eucharystii. Pozostaję tam, aby ludzie mogli przyjść do mnie z każdą przykrością i szukać pociechy w najczulszym z serc, u najlepszego Ojca i Przyjaciela, który ich nigdy nie opuszcza. (...) Miłość rozpala we mnie pragnienie, aby stać się pokarmem dla dusz... Eucharystia jest pomysłem Miłości. Jest życiem i mocą dusz, lekarstwem na wszelkie słabości, wiatykiem na drogę wieczności. W niej grzesznicy odzyskują życie duszy, oziębli znajdują prawdziwe ciepło, gorliwi – spoczynek i zaspokojenie pragnień, doskonali – skrzydła, którymi wznosić się mogą ku coraz wyższej świętości, dusze czyste – słodycz, która stanowi dla nich najdelikatniejszy pokarm


Z Ewangelii świętego Jana:

"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie."


W 1264 roku, papież Urban IV ustanowił uroczystość liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu - Boże Ciało. Wtedy właśnie powstało pięć wspaniałych hymnów napisanych przez Św. Tomasza które przyozdobiły liturgię.

Św. Tomasz przejawiał niezwykłe nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.

CHWAL SYJONIE Zbawiciela,
Chwal hymnami wśród wesela Wodza i Pasterza rzesz!
Ile zdołasz, sław Go śmiało, Bo przewyższa wszystko chwałą,
Co wyśpiewać pieśnią chcesz!
Chwały przedmiot nad podziwy, Chleb żywiący, pokarm żywy,
Dzisiaj się przedkłada nam! Chleb ten za wieczerzy stołem
Chrystus, łamiąc z braćmi społem, Iście dał Dwunastu sam!
Oto chleb Aniołów błogi, Dan wędrowcom pośród drogi,
Synów chleb prawdziwy mnogi...
Dusz pasterzu, prawy Chlebie, Dobry Jezu, prosim Ciebie,
Ty nas paś i broń w potrzebie, Ty nam dobra okaż w niebie,
Kędy jest żyjących raj. <center<Moc Twa, Panie, wszystko zdoła: Ty nas karmisz z Twego stoła,
Tam gdzie uczta trwa wesoła, W gronie niebian nasze czoła
Na Twe łono skłonić daj. Amen. Alleluja.

Jan Paweł II Watykan 13.06.2004

"Eucharystia jest centrum życia Kościoła, w niej Kościół ofiaruje się Ojcu za nas, czyniąc nas uczestnikami swojej własnej ofiary, daje się nam jako Chleb Życia dla naszego pielgrzymowania w świecie."

28 maja 1923 roku Józefa napisała:
„Po Komunii św. zdawało mi się, że niebo jest w mojej duszy! Ukazał mi się nagle Pan Jezus, taki piękny! Serce Jego jaśniało jak słońce, a nad Nim był ognisty krzyż. Powiedział do mnie:

"Dusza, która spożywa moje Ciało, posiada Boga, sprawcę życia wiecznego, dlatego jest ona moim niebem. W piękności nic jej nie dorównuje. Podziwiają ją aniołowie, a ponieważ jest w niej Bóg, uniżają się przed nią i wielbią ją. O, gdyby dusze znały swoją wartość! Twa dusza jest moim niebem i za każdym razem, kiedy przyjmujesz Mnie w Eucharystii, wzrasta w niej moja łaska i zwiększa się jej wartość i piękność!