Vous êtes ici : Accueil >> Inlichtingen

Noveen tot de Goddelijke BarhartigheidDE NOVEEN TOT DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Zuster Faustina schreef :

(Ze moet op Goede Vrijdag begonnen worden)

« Jezus beval me deze noveen neer te schrijven en te bidden gedurende negen dagen die aan het feest van de Goddelijke Barmhartigheid voorafgaan. Jezus zei me : « Gedurende deze noveen geef ik genaden van allerlei aard. Ik wens dat ge gedurende negen dagen de zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid leidt, opdat ze daar kracht en verfrissing zouden putten, alsmede alle genaden die ze nodig hebben om de moeilijkheden te overwinnen in het leven en bijzonder in het uur van de dood. Elke dag zult ge Mij een andere groep zielen toevoeren en ze in de oceaan van Mijn Barmhartigheid onderdompelen. Ik zal dan deze zielen in het huis van Mijn Vader voeren. Ge zult deze opgave gedurende uw leven en in de eeuwigheid vervullen. Ik van mijn kant zal de zielen, die ge tot de bron van Mijn Barmhartigheid geleidt, niets weigeren. Dagelijks smeekt ge door Mijn bitter lijden de genaden van Mijn Vader voor deze zielen af. »

Pieta de Nelissen
Pieta de Nelissen

 
Plan du site   Mentions légales   Haut de page